Er bestaan drie verschillende soorten parkeersborden in België.

Verboden bord Het bord (E1), weergegeven door een blauwe cirkel omringd door een doorgekruiste rode cirkel, geeft aan dat parkeren verboden is op de straat waar het zich bevindt.

Stoppen verboden bord Het bord (E3), voorgesteld door een blauwe cirkel omringd door een rode cirkel en doorgestreept door een rode kruis, geeft aan dat stoppen en parkeren verboden is op de straat waar het zich bevindt. Hier vindt u meer informatie over het verschil tussen parkeren en stilstaan.

Parkeren bord Het bord (E9a), voorgesteld door de letter P, wit op een blauwe achtergrond, geeft aan dat parkeren is toegestaan en gratis.

Parkeren verboden

Verboden bord Het bord (E1), weergegeven door een blauwe cirkel omringd door een doorgekruiste rode cirkel, geeft aan dat parkeren verboden is op de straat waar het zich bevindt.

Dit verbod is permanent tenzij het bord vergezeld gaat van een ander bord dat de uren en/of dagen van het verbord aangeeft

7u-19u bord Parkeerverbod van 7 tot 19u.

Maandag-Vrijdag bord Parkeerverbod van maandag tot vrijdag.

Variant: Afwisselend parkeerverbod

De borden (E5 en E7) geven een verbod op afwisselend parkeren aan. De datum van verbod worden dan op het bord aangegeven.

1-15 parkeerverbod bord Parkeerverbord vanaf de 1e tot de 15de van de maand.

16-31 parkeerverbod bord Parkeerverbord vanaf de 15e tot het einde van de maand.

Deze twee borden kunnen vergezeld gaan van een extra paneel.

Parkeerschijf bord Bord dat aangeeft dat buiten de datums van verbod, de parkeerschijf moet gebruikt worden.

Bewoners bord Met uitzondering van de personen die over een bewonerskaart beschikken wanneer hetzelfde bord “behalve bewoners” aangeeft.

Betalend bord Een extra bord met de vermelding “betalend” betekent dat de parking betalend is buiten de datum van parkeerverbod.

Betalend bewoners bord Met uitzondering van de personen die over een bewonerskaart beschikken wanneer hetzelfde bord “behalve bewoners” aangeeft.

pijl bord Een extra bord dat een “zwarte pijl op witte achtergrond” voorstelt, geeft de richting of de afstand van de regeling aan.

Bij het niet naleven van het parkeerverbod kan leiden tot een parkeerboete uitgegeven door de politie. In geval dat u zich niet houdt aan de extra borden betreffende het parkeren, riskeert u een parkeerretributie maar die over het algemeen goedkoper is. Meer informatie vindt u hier.

Parkeren en stilstaan verboden

Stoppen verboden bord Het bord (E3), voorgesteld door een blauwe cirkel omringd door een rode cirkel en doorgestreept door een rode kruis, geeft aan dat stoppen en parkeren verboden is op de straat waar het zich bevindt. Hier vindt u meer informatie over het verschil tussen parkeren en stilstaan.

Dit verbod is permanent tenzij het bord vergezeld gaat van een ander bord dat de uren en/of dagen van het verbord aangeeft.

7u-19u bord Parkeren en stilstaan verboden van 7 tot 19u.

Maandag-Vrijdag bord Parkeren en stilstaan verboden van maandag tot vrijdag.

Parkeren kan ook permanent verboden zijn terwijl stilstaan op bepaalde specifieke uren is toegestaan. Dit zal als volgt aangegeven worden: Parkeren altijd verboden. Stilstaan verboden van....... tot..... u. ".

pijl bord Een extra bord dat een “zwarte pijl op witte achtergrond” voorstelt, geeft de richting of de afstand van de regeling aan.

Bij het niet naleven van het parkeerverbod kan leiden tot een parkeerboete uitgegeven door de politie. In geval dat u zich niet houdt aan de extra borden betreffende het parkeren, riskeert u een parkeerretributie maar die over het algemeen goedkoper is. Meer informatie vindt u hier.

Parkeren toegelaten of gereguleerd

De borden hieronder voorgesteld door de witte letter P op een blauwe achtergrond, geven aan dat parkeren is toegestaan maar kan ook gereguleerd zijn.

Parkeren bord E9a. Parkeren toegestaan en gratis zonder beperking voor alle type voertuigen.

Auto bord E9b. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen toegestaan

Motorfietsen bord E9i. Parkeren toegestaan en gratis uitsluitend voor motorfietsen

Autocars bord E9d. Parkeren toegestaan en gratis uitsluitend voor autocars.

Vrachtwagen bord E9c. Parkeren toegestaan en gratis uitsluitend voor lichte vrachtwagens en bestelwagens.

Kampeerauto bord E9h. Parkeren toegestaan en gratis uitsluitend voor kampeerauto's.

Stoep bord E9e. Parkeren toegestaan en gratis met verplicht parkeren op de berm of op het trottoir.

Trottoir bord E9f. Parkeren toegestaan en gratis met verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir.

Rijban bord E9g. Parkeren toegestaan en gratis met verplicht parkeren op de rijbaan.

Parkeerschijf bord E9. Parkeren toegestaan en gratis met verplicht aanbrengen van de parkeerschijf.

Handicap bord E9. Parkeren toegestaan en gratis uitsluitend voor personen met beperkte mobiliteit.

Deze borden kunnen vergezeld gaan van een ander bord dat de maximale duur, de specifieke tijdstippen wanneer parkeren toegestaan is of wanneer betalend parkeren toegestaan is aangeven.

30 minutes bord Parkeren toegelaten gedurende 30 min.

7-19u bord Parkeren slecht tussen 7 en 19u toegelaten.

Ticket bord Betalend parkeren. Intrekking van een ticket aan de parkeermeter of parkeerautomaat verplicht.

pijl bord Een extra bord dat een “zwarte pijl op witte achtergrond” voorstelt, geeft de richting of de afstand van de regeling aan.

Er bestaan ook extra borden die de categorie van het voertuig kunnen aangeven die bevoegd is om te parkeren.

Taxi bord Parkeren uitsluitend voor taxi’s voorbehouden.

Elektrische bord Parkeren voor elektrische wagens voorbehouden.

Fietsen bord Parkeren uitsluitend voor fietsen voorbehouden.

Bromfiesten bord Parkeren uitsluitend voor fietsen en bromfietsen voorbehouden.