Sommige verkeersborden verbieden het parkeren, terwijl andere stilstaan en parkeren verbieden. Maar weet u zeker dat u het verschil kent tussen stilstaan en parkeren? Hier een korte uitleg dat van pas kan komen:

Stilstaan

Uw voertuig wordt alleen als "stilstaand" beschouwd als u stopt om passagiers te laten opstappen of afstappen of in geval van laden of lossen van goederen.


De duur van het stilstaan telt in feite niet mee voor het verschil tussen stoppen en parkeren. Indien u aan het verhuizen bent, wordt uw voertuig altijd als stilstaand beschouwd, zelfs als het meer dan een uur duurt.


De wegcode geeft aan dat een voertuig als stilstaand wordt beschouwd als het niet langer dan nodig stopt om mensen te laten af/opstappen of voor te laden/lossen van goederen. Zodra u klaar bent met wat u bezig was, wordt uw voertuig als "geparkeerd" beschouwd.

Parkeren

Uw voertuig wordt als "geparkeerd" beschouwd als u langer stopt dan nodig voor het laden/lossen van goederen of het laten op/afstappen van personen.


Dus zelfs als u minder dan 5 minuten stopt om een boodschap te doen, wordt uw auto als " geparkeerd" beschouwd en niet als "gestopt".


Dit geldt ook als u zich in uw voertuig bevindt, dat u een oproep wilt beantwoorden, een kaart/GPS wilt bekijken of als u gewoon op iemand wilt wachten.


Houd er ook rekening mee dat parkeerborden niet van toepassing zijn op voertuigen die defect zijn.


Natuurlijk, wordt uw voertuig niet als "stilstaand" of "geparkeerd" beschouwd, wanneer u bij een verkeerslicht of in het verkeer stilstaat.