Heeft u een parkeerticket ontvangen? Misschien is het/gaat het over een gemeentelijke vergoeding? // Of gaat het over een gemeentelijke vergoeding? Hier een korte uitleg die u kan helpen om het verschil te maken:

Parkeerretributie

De parkeeretributie (soms ook parkeerheffing genoemd) wordt uitgegeven door de gemeente en betreft de niet-naleving van de gemeentelijke regelgeving.


Het is geen boete bij wijze van spreken of een proces verbaal. We hebben het hier over een gedecriminaliseerde overtreding, dat wil zeggen dat parkeerovertredingen geen ongemak of gevaar op de openbare weg veroorzaken.


De retributie is in feite een belasting die verschuldigd is in ruil voor het gebruik van een openbare dienst.


Er wordt dus een vergoeding in rekening gebracht wanneer u de geldende parkeervoorschriften overtreedt (tijdsoverschrijding in een zone met parkeerschijf of betaald gebied bijvoorbeeld). Meestal bestaat de heffing uit een vast bedrag per dag of per halve dag.

Parkeerboete

De parkeerboete is een proces-verbaal van de politie en betreft een strafbaar feit.


Bij parkeren gaat het om overtredingen als gevolg van verlegenheid of een gevaar op de openbare weg (bijv. parkeren op de stoep/bestrating of midden op de weg).


Ook snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen vallen in deze categorie.


Parkeerboetes zijn over het algemeen duurder dan parkeerheffingen.