De parkeerretributie of parkeerticket wordt uitgegeven door de gemeente, in tegenstelling tot een parkeerboete of een parkeerticket die uitgegeven wordt door de politie. De vergoeding in Ukkel bedraagt €25.

Om uw parkeerretributie te betwisten, moet u de specifieke procedure volgen van de gemeente.

Voor welke reden(en) een parkeerretributie betwisten?

Een parkeerretributie betwisten is altijd mogelijk als er een goede reden achter schuilt. Hier zijn enkele voorbeelden (niet-limitatieve lijst):

 • Parkeermeter buiten dienst (de dichtstbijzijnde ook). De wet eist dan dat u uw schijf plaatst.
 • U betaalde op het moment dat u de vergoeding ontving.
 • Vormfout (bv: fout in de datum, in de nummerplaat, adresfout of in de reden van de vergoeding).
 • U was bezig met het laden of lossen van materiaal. Uw auto stond dus wettelijk "stil" en niet "geparkeerd".
 • Autodiefstal (vergeet de aangifte van de diefstal niet bij te voegen).

Hoe kan ik een parkeerretributie betwisten?

 • Stuur de gedateerde en ondertekende klacht alleen per post.
 • Vermeld in uw klacht:
  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Onderwerp van de betwisting
  • Nauwkeurig adres van de parkeerplaats
  • Betwistingsnummer
  • Kentekenplaatnummer

Tijdslimiet voor betwisting en betaling

 • Tijdslimiet voor betwisting: 10 dagen (vanaf de datum van de parkeerretributie).
 • Betalingstermijn: 5 dagen (vanaf de datum van de parkeerretributie).
 • Eerste herinnering: 5 nieuwe dagen om te betalen zonder extra kosten.
 • Tweede herinnering: boete wordt 15euro duurder.
 • 10 dagen na de tweede herinnering zal een wettelijke burgerlijke procedure worden ingesteld en kunnen er extra kosten worden toegevoegd.

Contactinfo voor het indienen van een klacht

Hoe parkeerretributie te vermijden?

Wilt u het risico op het ontvangen van een parkeerticket verminderen? Bekijk de parkeerregeling voor Ukkel hier.

Parkeerboete van de politie

Parkeerboetes van de politie zijn gekoppeld aan verkeersovertredingen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als u een parkeerboete heeft ontvangen, kunt u deze betwisten door het antwoordformulier bij de notulen terug te sturen. Meer informatie over het verschil tussen boete en retributie vindt u hier. hier.