De parkeerretributie of parkeerticket wordt uitgegeven door de gemeente, in tegenstelling tot een parkeerboete of een parkeerticket die uitgegeven wordt door de politie. De vergoeding in Sint-Joost bedraagt €25.

Om uw parkeerretributie te betwisten, moet u de specifieke procedure volgen van de gemeente of het bedrijf waaraan het parkeerbeheer is toevertrouwd. In dit geval: Rauwers

Voor welke reden(en) een parkeerretributie betwisten?

Een parkeerretributie betwisten is altijd mogelijk als er een goede reden achter schuilt. Hier zijn enkele voorbeelden (niet-limitatieve lijst):

 • Parkeermeter buiten dienst (de dichtstbijzijnde ook). De wet eist dan dat u uw schijf plaatst.
 • U betaalde op het moment dat u de vergoeding ontving.
 • Vormfout (bv: fout in de datum, in de nummerplaat, adresfout of in de reden van de vergoeding).
 • U was bezig met het laden of lossen van materiaal. Uw auto stond dus wettelijk "stil" en niet "geparkeerd".
 • Autodiefstal (vergeet de aangifte van de diefstal niet bij te voegen).

Hoe kan ik een parkeerretributie betwisten?

 • Vul het online geschilformulier in.
 • Of stuur de gedateerde en ondertekende klacht per post of e-mail.
 • Vermeld in uw klacht:
  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Onderwerp van de betwisting
  • Nauwkeurig adres van de parkeerplaats
  • Betwistingsnummer
  • Kentekenplaatnummer

Tijdslimiet voor betwisting en betaling

 • Tijdslimiet voor betwisting: geen officiële tijdslimit voor het betwisten van een parkeerticket in Sint-Joost.
 • Betalingstermijn: 10 dagen (vanaf de datum van de parkeerretributie).
 • Eerste herinnering: geen extra kosten.
 • Tweede herinnering: boete wordt 15euro duurder.
 • Na de tweede herinnering zal een wettelijke burgerlijke procedure worden ingesteld en kunnen er extra kosten worden toegevoegd.

Contactinfo voor het indienen van een klacht

http://www.rauwers.be/cms/index.php/nl/parking-shop

Hoe parkeerretributie te vermijden?

Wilt u het risico op het ontvangen van een parkeerticket verminderen? Bekijk de parkeerregeling voor Sint-Joost hier.

Parkeerboete van de politie

Parkeerboetes van de politie zijn gekoppeld aan verkeersovertredingen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als u een parkeerboete heeft ontvangen, kunt u deze betwisten door het antwoordformulier bij de notulen terug te sturen. Meer informatie over het verschil tussen boete en retributie vindt u hier. hier.