De parkeerretributie of parkeerticket wordt uitgegeven door de gemeente, in tegenstelling tot een parkeerboete of een parkeerticket die uitgegeven wordt door de politie. De vergoeding in Elsene bedraagt €25.

Om uw parkeerretributie te betwisten, moet u de specifieke procedure volgen van de gemeente of het bedrijf waaraan het parkeerbeheer is toevertrouwd. In dit geval: Streeteo

Voor welke reden(en) een parkeerretributie betwisten?

Een parkeerretributie betwisten is altijd mogelijk als er een goede reden achter schuilt. Hier zijn enkele voorbeelden (niet-limitatieve lijst):

 • Parkeermeter buiten dienst (de dichtstbijzijnde ook). De wet eist dan dat u uw schijf plaatst.
 • U betaalde op het moment dat u de vergoeding ontving.
 • Vormfout (bv: fout in de datum, in de nummerplaat, adresfout of in de reden van de vergoeding).
 • U was bezig met het laden of lossen van materiaal. Uw auto stond dus wettelijk "stil" en niet "geparkeerd".
 • Autodiefstal (vergeet de aangifte van de diefstal niet bij te voegen).

Hoe kan ik een parkeerretributie betwisten?

 • Vul het online geschilformulier in.
 • Of stuur de gedateerde en ondertekende klacht per post of e-mail.
 • Vermeld in uw klacht:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Onderwerp van de betwisting
  • Nauwkeurig adres van de parkeerplaats
  • Betwistingsnummer
  • Kentekenplaatnummer

Tijdslimiet voor betwisting en betaling

 • Tijdslimiet voor betwisting: geen officiële tijdslimit voor het betwisten van een parkeerticket in Elsene.
 • Betalingstermijn: volg de instructies op het ticket.
 • Let op, als u in de voorziene tijd niet betaalt heeft, riskeert u een verhoging van de prijs en een eventuele vervolging.

Betalingsprocedure

 • Vul het online formulier in.
 • Geef het retributiebon nummer en het nummerplaat van de wagen.

Contactinfo voor het indienen van een klacht

Hoe parkeerretributie te vermijden?

Wilt u het risico op het ontvangen van een parkeerticket verminderen? Bekijk de parkeerregeling voor Elsene hier.

Parkeerboete van de politie

Parkeerboetes van de politie zijn gekoppeld aan verkeersovertredingen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als u een parkeerboete heeft ontvangen, kunt u deze betwisten door het antwoordformulier bij de notulen terug te sturen. Meer informatie over het verschil tussen boete en retributie vindt u hier. hier.