FAQ

Terug naar vragen

De Seety app

FAQ Banner

  Kleuren op de parkeerkaart

   De kleuren op de kaart komen overeen met specifieke parkeerregels. We hebben in alle steden een uniforme code opgesteld, zodat deze gemakkelijk te begrijpen zijn en de verschillende regels snel te herkennen zijn.

   • Rode zones zijn betalende parkeerzones.Dit zijn over het algemeen de duurste en/of die waar parkeren voor de kortste periode is toegestaan.
   • Oranje zones zijn betalende parkeerzones. Over het algemeen goedkoper en/of minder beperkend in de tijd dan rode zones.
   • Gele zones zijn goedkoper en/of minder beperkend in de tijd dan rode en oranje zones.
   • De blauwe zones zijn vrije parkeerzones, maar beperkt in de tijd en waarvoor het gebruik van de parkeerschijf verplicht is.
   • De groene zones zijn vrije parkeerzones zonder tijdslimiet.

   Pas op, het is belangrijk om op te merken dat de details van elke zone, zoals prijzen, uren en dagen van parkeren veranderen van stad naar stad of van gemeente naar gemeente. Lees de informatie in het onderste menu en de details in het gedetailleerde parkeermenu. Meer informatie over hoe u het gedetailleerde parkeermenu kunt raadplegen hier.

   Als er geen kleur wordt weergegeven op de interactieve parkeerkaart, betekent dit dat het gebied nog niet in kaart is gebracht in Seety. Als dit gebeurt in een van de steden die al door Seety in kaart zijn gebracht, stuur ons dan een e-mail naar laura@seety.co.

   Om een lijst van steden te zien waar de Seety-service aanwezig is, klik hier.

   Dankzij de kleurcode van Seety is het eenvoudig om de vrije of goedkoopste zones te identificeren. Om vrije zones te vinden, zoek naar groene en/of blauwe (beperkt in de tijd) zones in de buurt van uw bestemming. Gele zones zijn de goedkoopste betaalde zones. Vermijd de rode zones omdat dit de duurste betaalde zones zijn.

   Meer informatie over de kleurcode van de interactieve parkeerkaart vindt u hier.

  Herinneringen en meldingen

   Er bestaan 3 mogelijkheden:

   • U hebt de meldingen voor Seety niet ingeschakeld. Om de meldingen te activeren, ga naar de instellingen van uw telefoon.
   • Om een melding te ontvangen wanneer er een agent in de buurt van uw voertuig wordt gesignaleerd, moet u hebben aangegeven waar u uw auto heeft geparkeerd. U kunt dit doen door te klikken op de knop «Bescherming inschakelen» in de applicatie.
   • Er werden geen parkeerwachters in de buurt van uw auto gezien (of gemeld).

   Er zijn 2 mogelijkheden:

   • U heeft uw auto niet "geparkeerd" op de app. U kunt dat doen door op de knop «Bescherming inschakelen» te klikken. Stel vervolgens uw tijdslimiet in en dan klik op «Activeren».
   • U hebt geen meldingen voor Seety ingeschakeld.

  Parkeerinformatie

   Seety geeft u een zeer compleet overzicht van het parkeerreglement in een stad of gemeente. De applicatie informeert u over parkeertarieven, dienstregelingen, boetes en controlerisico’s.

   Alle parkeerinformatie is te vinden op de online interactieve parkeerkaart van Seety of op de mobiele applicatie van Seety.

   Op de interactieve online parkeerkaart vindt u de informatie onder de zoekbalk aan de linkerkant.

   In de Seety applicatie vindt u de informatie in het onderste menu. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de parkeerinformatie in de app, veeg naar boven. Het gedetailleerde menu wordt weergegeven.

  Mijn kaarten

   In het menu «Mijn kaarten» kunt u aanvullende informatie op de interactive parkeerkaart van Seety bekijken. U kunt de grenzen van de bewonerszones van een bepaalde stad of stad of de parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een beperkte mobiliteit laten zien.

   In het menu «Mijn kaarten» in de app, is het mogelijk om één of meer bewonerszones van een stad of gemeente toe te voegen. Hiermee kunt u de grenzen van de gemeenten op uw interactive parkeerkaart van Seety weergeven.

   Met een bewonerskaart kunt u vaal in een welomschreven gebied parkeren. Om een bewonerszone toe te voegen, klik op "Mijn kaarten" in de app via het hoofdscherm, of via het "Menu".

   Zoek de kaart die u wilt weergeven. U kunt ze eenvoudig in- en uitschakelen via de knop in het menu "Mijn kaarten".

   In het menu «Mijn kaarten» in de app, is het mogelijk om de parkeerplaatsen voor mensen met een beperkte mobiliteit toe te voegen. Deze zullen worden weergegeven op de interactive parkeerkaart van Seety.

   Om ze toe te voegen, klik op «Mijn kaarten» in de app in de app via het hoofdscherm, of via «Menu».

   U kunt ze eenvoudig activeren en deactiveren via de knop in het menu «Mijn kaarten».

   Als u de extra kaartinformatie wilt uitschakelen, ga dan naar «Mijn kaarten» in de app via het hoofdscherm, of via het «Menu».

   Schakel de kaarten uit met informatie die u niet meer op de parkeerkaart wenst te zien

  Help de gemeenschap - Meldingen & Risico op controle

   Het aangeven van een parkeerwachter helpt de hele Seety-gemeenschap. Mensen die geparkeerd staan binnen 350m van de locatie waar de melding is gedaan, worden gealarmeerd.

   Om een parkeerwachter op straat te melden, drukt u op de «+ Knop» en dan op «Parkeerwachter gespot». Controleer of de datum, de tijd en het adres correct zijn en deel de informatie. De gemeenschap zal worden gealarmeerd.

   Pas op, om gewaarschuwd te worden moet u de beveiliging activeren.

   Het toevoegen van de gegevens van een parkeerkaart aan de app helpt de hele Seety-community. Seety berekent het risico op controle voor de betreffende straat en de omgeving. Meer informatie over hoe u het controlerisico kunt bekijken.

   Om de gegevens van een boete in te voeren, drukt u op de «+ Knop» en dan op «Boete gekregen». Controleer of de datum, de tijd en het adres correct zijn en deel de informatie.

   Het is net zo belangrijk om te melden wanneer u geen boete heeft ontvangen als u uw auto heeft verlaten zonder uw parkeergeld te betalen, zodat Seety de tijden en dagen kan berekenen waarvoor het risico op controle het laagst is.

   Het melden dat u niet controleert bent geweest als u uw auto verlaat zonder uw parkeergeld te betalen is net zo belangrijk voor de Seety-gemeenschap omdat het ons helpt te berekenen wanneer het risico om gecontroleerd te worden op een bepaalde straat en zijn omgeving laag is.

   Het melden van een fout op de kaart helpt de Seety-gemeenschap enorm. Uw meldingen helpen ons om een continu up-to-date interactieve parkeerkaart te hebben.

   Om de gegevens van een boete in te voeren, drukt u op de «+ Knop» en dan op «Fout of de kaart». Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat we snel de geldigheid van de informatie kunnen controleren en de wijziging op de kaart kunnen aanbrengen.

   Om de controlerisico's voor een bepaalde straat te raadplegen, dient u zich op de betreffende straat te positioneren en het gedetailleerde parkeermenu te raadplegen. Meer informatie over het raadplegen van het gedetailleerde parkeermenu.

   In het gedetailleerde menu vindt u een tabblad «Risico op controle» waaronder een grafiek verschijnt met de tijden waarop het controlerisico laag, gemiddeld of hoog is.

   Het risico op controle voor een straat en zijn omgeving wordt berekend aan de hand van de meldingen van de Seety-gemeenschap. De gemeenschap kan de aanwezigheid van een officier melden, details delen van een al dan niet ontvangen boete per straat voor een bepaalde dag en tijd. Op basis van de gegevens berekenen we het risico om gecontroleerd te worden in een straat en zijn omgeving.

   Om de waarschuwingen te raadplegen die voor een bepaalde straat zijn gemaakt, dient u zich op de betreffende straat te positioneren en het gedetailleerde parkeermenu te raadplegen. Meer informatie over hoe u het gedetailleerde parkeermenu kunt raadplegen.

   Onder het tabblad «Risico op controle» vindt u «# meldingen». Als u erop klikt, verschijnt er een gedetailleerd venster met de laatste waarschuwingen.

  Bescherming

   Wanneer u de beveiliging activeert, weet het systeem dat het u een melding moet sturen wanneer er een parkeerwachter in de buurt van uw voertuig is gemeld.

   Dit kan u een parkeerboete besparen als u uw voertuig verlaat zonder uw parkeergeld te betalen.

   Pas op, waarschuwingen worden alleen afgegeven door de gemeenschap. Hoe belangrijker en actiever de gemeenschap is, hoe meer kans u hebt om een melding te ontvangen. Seety is niet verantwoordelijk voor de ontvangen boetes als u uw parkeergeld niet betaalt.

   Om de beveiliging te activeren, gaat u naar het onderste menu van de applicatie. Druk op de knop «Bescherming inschakelen». Controleer of de straat de straat is waar u geparkeerd staat en klik op «Activeren».

   Uw auto verschijnt op de kaart waar u geparkeerd staat.

   Als u de beveiliging wilt uitschakelen, gaat u naar het onderste menu van de toepassing. Druk op de «Bescherming uitschakelen». Bevestig door te klikken op «Parkeerplaats verlaten».

  Positie van de wagen

   Als u de locatie van uw auto wilt opslaan om deze later gemakkelijker te vinden, drukt u op de knop «Bescherming inschakelen». Controleer of de straat de straat is waar u geparkeerd staat en druk op «Activeren».

   Uw auto verschijnt op de kaart waar u geparkeerd staat. Om het gemakkelijk te vinden, tikt u op het auto icoontje in de linkerbovenhoek van uw scherm.

   Pas op, door de locatie van uw auto op te slaan, krijgt u ook waarschuwingen van controlepunten wanneer een parkeerwachter in de buurt van uw auto wordt gemeld.

  Geolokaliseren

   Als u de app opent, wordt u automatisch geolokaliseerd. Wanneer u op zoek bent naar parkeerinformatie en u wilt de kaart opnieuw invoeren op uw positie, druk dan op de locatieknop in de linkerbovenhoek.

   Als de app u niet geolokaliseert, zijn er verschillende mogelijke verklaringen:

   • U hebt de locatie toestemmingen niet geaccepteerd. Om de locatie toestemmingen te activeren, ga naar de instellingen van uw telefoon.
   • U hebt verbindingsproblemen.
   • De app heeft een probleem, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar laura@seety.co als dit het geval is. Controleer echter of het niet een van de bovengenoemde problemen is.